С помощта на:
Намерете ни и в:
  
Нови снимки
Статии • „Поради думите ти”

Поглед зад кулисите

Ние обичаме книгата Даниил.

 Много от нас се радват, че познават този пророчески скъпоценен камък още от детството си: пещта, лъвовете, изумителната точност на нейните пророчества. Но скрита зад всичко това лежи удивителната история за молитвата и свръхестественото. Вероятно повече от всякъде другаде в Писанието, Бог разкъсва завесата между видимото и невидимото и ни дава възбуждащ интереса поглед върху това, което се случва, когато се молим.

Силата на молитвата

Даниил, вече възрастен гражданин, знае, че Божият народ и град не са в цветущо състояние. Възстановяването на Йерусалим среща сериозна опозиция в отговор на кризата, в която се намира. Даниил пости (Дан. 10:3) и се моли. В края след 21 дни получава видение. Изпаднал в несвяст, Даниил едва диша; той лежи на земята и се тресе. Един ангел го докосва и укрепява – той се навежда и застава на колене и ръце.

Тогава ангелът му казва: „Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен” (стих 11). Колко насърчително! В отговор на усърдна молитва, Бог откликва, като изпраща ангел при Даниил – както беше направил и в предишната глава (9:23).

Ангелът продължава: „Не бой се, Данииле, защото от първия ден, откак ти приклони сърцето си да разбираш,…думите ти бяха послушани; и аз дойдох поради думите ти” (Дан. 10:12). Невероятно – Бог действа в отговор на нашите молитви!

Да задълбаем по-дълбоко

Чакай малко, казваш – Даниил се молил преди 21 дена. Каква е причината за забавянето?

Следващият стих е, в нашите очи, изненадващ, може би дори объркващ, и определено е един от най-заинтригуващите стихове в Библията. Чуйте как ангелът обяснява какво се случило „по пътя”.

„Обаче князът на персийското царство ми противостоеше 21 дена; но ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; и аз останах непотребен там вече при персийските царе” (стих 13).

Какво? Бил задържан по пътя? Бил задържан при този „княз” през тези 21 дни, докато Даниил постил и се молил? Какъв княз, и как, и защо го задържал? По какъв начин му противостоял князът? И защо на ангела му била необходима „помощ” – като че ли не можел да постигне целта си без тази помощ?

Очевидно Бог изпратил ангела „от първия ден” но не се появил отговор цели 21 дни заради свръхестествено действие зад кулисите.

За да станат нещата още по-интересни, еврейската дума, преведена като „княз” се среща 420 пъти в Стария Завет, но нито веднъж не се отнася за цар. Това е накарало някои преводачи да тълкуват думата в 13 стих като „духовен княз”, „княз ангел” и дори „ангел пазител”. Затова много коментатори заключават, че този „княз”, срещу който ангелът се бори, е всъщност зло свръхестествено същество, чиято възложена задача са хората от персийската империя. Дали ангелът се е борил със свръхестествен или човешки княз, ясно е, че Кир е възпрепятствал пътя на успеха за Божия народ.

Ами нашите молитви?

Има няколко урока, касаещи нашите молитви:

Първо, от момента, в който започнем да се молим, Бог ни чува. Колко пламенно, почти нетърпеливо, родителите чакат да чуят първите думи на детето си! Те внимателно се ослушват за тези незабравими няколко срички! Докато децата растат, ние все още силно желаем да узнаем какви са техните нужди и казваме: „Не плачи. Само ми кажи от какво се нуждаеш.” Колко повече Бог ще напрегне слуха си, за да чуе всяка наша молитва. Божествена ръка е протегната към теб. Ръката на неограничеността е протегната над битките в небето, за да хванат твоята ръка в прегръдката си. Каква вълнуваща картина на Бог – наведен над перилата на небето и протягащ се надолу към нас!

Скоро нашата осемгодишна дъщеря несъзнателно повтори неизговореният плач на нашия свят, малко преди да заспи. Тя попита: „Бог наистина ли ме чува, докато се моля? Има милиони хора по света.” Псалом 33:13-15 казва: „Господ наднича от небето, наблюдава всичките човешки чада; от обиталището си гледа на всички земни жители. Онзи, който създаде сърцата на всички тях, Който познава всичките им работи.”

Второ, забавянето не означава, че Бог не работи зад кулисите. Вероятно се намирате в трудна, привидно невъзможна ситуация със съпруг или дете, и когато сте се молили, нещата са се влошили. Когато ви се струва, че Бог е глух, пасивен, незаинтересован и далечен – спомнете си думите на ангела към Даниил. Бог чул смирените, покорни молитви на Даниил веднага, но свръхестествено действие зад кулисите причинило забавяне. „Небесни същества са назначени да отговарят на молитвите на тези, които работят неегоистично…всеки ангел има пост на отговорност, която няма право да напуска, за да отиде другаде. Ако напусне, злите сили ще спечелят предимство.” (Е. Уайт)

Понякога Бог позволява забавяне просто за наше добро. До 27 годишна възраст аз се молех за подходящият съпруг, ако наистина трябваше да се оженя. Дали Бог е чул молитвата ми веднага? Със сигурност. Отговори ли веднага? Седем години чаках „Г-н Подходящия”, който също чакаше Божия отговор на своите молитви. Поглеждайки назад аз съм толкова благодарна за тези 7 години забавяне! „Бог невинаги отговаря на молитвите ни първия път, когато извикаме към Него; защото ако го направи, ще приемем за даденост, че имаме право на всички благословения и услуги, които Той ни подарява. Вместо да изследваме сърцата си дали таим някакво зло, дали сме се отдали на някакъв грях, ние ще станем нехайни и няма да осъзнаем нашата зависимост от Него.” (Е. Уайт)

И така, какво се случило с ангела на Даниил? „Три седмици Гавраил се борил със силите на злото, търсейки начин да противодейства на влиянието в ума на Кир…накрая битката била спечелена; силите на врага били възпрени през всичките дни на Кир.” По някаква причина, все още неизвестна за нас, „част от Божия план е да ни даде, в отговор на нашата молитва на вяра, това, което Той не би ни подарил, ако не го поискаме." Ако ходатайствате за другите, решете да се „молите и да не отпадате духом” (Лука 18:1). Думите ви са чути! И в големият план на великата борба между доброто и злото Бог някакси е решил, че Той ще действа, когато ние се молим, и ще отговаря, когато питаме.   

    
Списание Адвентен свят, 2012

Библейски стих за деня
Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете (...) Всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
Матей 7:15-17
Последни излъчвания
Нови клипове