С помощта на:
Намерете ни и в:
  
Нови снимки
Новини • Успешен финал на проекта "Пътят към Христос"

На 31 август 2013 година в църква Ямбол се състоя кратко тържество по случай успешното завършване на проекта „Пътят към Христос". Според местния отговорник на отдел „Литературен евангелизъм" Ангел Ангелов в град Ямбол и региона за разнесени около 20 000 списания „Заедно" и брошури. Проектът стартира на 20 март 2011 г. под ръководството на п-р Ивайло Станоев и приключва на 25 юни 2013 г. През този период доброволци минават от дом в дом първо околните селища на Ямбол и след това – в самия град.

Литературният евангелизъм в Ямбол е с традиции. През 90-те години, пък и по-рано, много литературни евангелизатори постоянно обикалят града, разнасяйки светлината на Божието слово на своите съграждани. Между тях са: Мария Иванова, която три пъти е обиколила с литература целия Ямбол, а понастоящем е отговорник за литературата в църква Ямбол, Христина Христова, Стоян Петров, сега пастор, и много други.

След краткото приветствие от Ангел Ангелов за добре свършената работа присъстващите на тържеството благодариха на Бог в молитва за Неговото благословение и закрила, а така също се помолиха и за техни приятели, които са изпаднали в различни житейски проблеми.

Накрая всички опитаха от вкусната торта, поръчана за случая.

Автор: Светла Петрова
Библейски стих за деня
Вие сте свидетели на това. И ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града, докато се облечете със сила от горе.На които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. Защото Йоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни.
Лука 24:48,49 Деян
Последни излъчвания
Нови клипове