С помощта на:
Намерете ни и в:
  
Нови снимки
Дейност
Това е казано за Христос и ние като негови последователи насочваме
акцента на християнския живот към социалната дейност. Молитвения дом е отворен за обществото и всеки би намерил отговори на въпросите, които го вълнуват!
Евангвлие от Йоан


1.Благотворителност
• Социално-благотворителната си дейност, църквата осъществява чрез
• ADRA - адвентна агенция за подпомагане и развитие. ADRA работи успешно в цял свят, чрез доброволни дарения. В гр.Ямбол ADRA подпомага на хора с увреждани, деца без родители, многодетни и социално слаби семейства, стерчески дом, социални ясли и др.
2.Духовно - възпитателна дейност

* Работа с деца
• Детско съботно училище • Клуб "Приключенец"
*Работа с тинейджъри
• Съботна група за изучаване на Библията по теми • Клуб "Изледовател" Адвентна скаутска организация подготвяща тийнеджъри за сложни житейски ситуации.
*Работа с жени
• Отдел "Служби за жените" помага на жената да намери своята най-добра реализация в живота.
*Работа с младежи
• Младежко Адвентно Дружество - откликва на актуалните младежки проблеми
• Програма МлаДоС (Младежка Доброволческа Служба) мотивира младежите да помагат безвъзмезно на човек в нужда.

*Работа с възрастни
• Съботно училище - всеки, който желае да изучава Библията по теми, може да се включи в малка дискусионна група.
• Семенари върху Библейските пророчества
Библейски стих за деня
Вие сте свидетели на това. И ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града, докато се облечете със сила от горе.На които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. Защото Йоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни.
Лука 24:48,49 Деян
Последни излъчвания
Нови клипове